Om mig

Jag är samordnare i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU). Jag arbetar bland annat med strategiskt och administrativt stöd till kommittén, beredning och koordinering av ärenden samt kommunikation.