Om mig

Jag arbetar som miljösamordnare vid kansliet för lika villkor och hållbar utveckling och är handläggare i rådet för miljö och hållbar utveckling.