Om mig

Jag är naprapat, specialiserad inom idrottsmedicin (Certified Sports Medicine Therapist) och doktor i medicinsk vetenskap vid MUSIC (Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center) vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet. Min doktorsavhandling syftade till att fördjupa kunskapen om riskfaktorer för axelproblem hos unga handbollsspelare på elitnivå. Jag bedriver min forskning på deltid och övrig tid utgörs av undervisning inom idrottsmedicin samt patientmottagning med inrikting på idrottsrelaterade besvär. 

 

 

Forskningsbeskrivning

Min forskning inriktas på prevention och rehabilitering av idrottsskador och bygger på stora kohortstudie och kliniska studier vid handbollsgymnasium (NIU-Handboll) i Sverige. Projektet genomförs i samarbete med svenska handbollsförbundet, och finansieras av bla Folksam och Centrum för Idrottsmedicin.

Utöver epidemiologisk forskning så är jag delaktig i biomekanisk forskning med inriktning på kastteknik och axelbelastning hos kastidrottare.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar sedan 2007 regelbundet vid utbilding på grundnivå och avancerad nivå med inritkning på idrottsmedicin, biomekanik och forskningsmetodik. 

Utbildning

Postdok Sophiahemmet och Karolinska Institutet 2019 -

Doktorand Karolinska Institutet 2019

Masterutbildning i idrottsmedicin och motorkontroll 2013

Naprapat sedan 2005