Skip to main content
martin_asker_picture.jpg

Martin Asker

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är naprapat, specialiserad inom idrottsmedicin (Certified Sports Medicine Therapist) och doktorand vid MUSIC (Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center) vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet. Min doktorsavhandling syftar till att fördjupa kunskapen om riskfaktorer för axelproblem hos unga handbollsspelare på elitnivå. Jag bedriver mina forskningsstudier på deltid (80%) och övrig tid utgörs av undervisning inom idrottsmedicin samt patientmottagning med inrikting på idrottsrelaterade besvär. 

 

 

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt bygger på en en stor kohortstudie, KHAST (the karolinska handball study) Karolinska Handball study där ca 470 spelare, 15-18 år, från handbollsgymnasium i Sverige, har följts över en eller två säsonger avseende skador, träning och match. Projektet genomförs i samarbete med svenska handbollsförbundet, och finansieras av bla Folksam och Centrum för Idrottsmedicin.

Under 2018 planera vi att starta en randomiserad kontrollerad studie där effekten av skadeförebyggande insatser för att minska axel och knäskador hos unga handbollsspelre kommer att utvärderas.

Utöver epidemiologisk forskning så är jag delaktig i biomekanisk forskning med inriktning på kastteknik och axelbelastning hos kastidrottare.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar sedan 2007 regelbundet vid utbilding på grundnivå och avancerad nivå med inritkning på idrottsmedicin, biomekanik och forskningsmetodik. 

Utbildning

Doktorand Karolinska Institutet sedan 2014 (planerad disputation 2019)

Masterutbildning i idrottsmedicin och motorkontroll 2013

Naprapat sedan 2005

 

Loading bibliometrics...