Marcus Buggert

Marcus Buggert

Biträdande lektor

Docent och gruppledare vid Institutionen för medicin. Min forskning fokuserar på cellmedierad immunitet mot virusinfektioner och cancer.

Om mig

Master i biomedicin vid KI, 2004-2009. Doktorandstudier vid KI, 2010-2014. Post doc vid University of Pennsylvania, USA, 2014-2017. Docent vid KI, 2018-. Gruppledare på KI, 2019-. Docent vid KI, 2021-

Forskningsbeskrivning

Forskningen i min grupp T-cellsimmunitet mot virusinfektioner och cancer, bedrivs vid Centrum för infektionsmedicin (CIM) i Huddinge.

Vår grupp forskar på cellmedierad immunitet. Mer specifikt är vi intresserade av att förstå hur minnes T-celler känner igen och eliminerar virusinfektioner och tumörer. T-celler är kritiska för immunkontroll av de flesta virusinfektioner och utgör också en central komponent för immunterapier som helt har revolutionerat behandlingsalternativen inom cancervården.

Mycket av vår nuvarande förståelse av minnes T-cellfunktioner härrör dock från studier av perifert blod hos människor. Med ny data från oss och andra som visar att de flesta minnes T-celler i vävnader är icke-cirkulerande residenta celler, är det nödvändigt att bättre förstå hur, var och vilken typ av T-celler som genererar immunitet i kroppen. Min grupp fokuserar vårt arbete kring dessa frågeställningar med det övergripande syftet att i) studera diversitet av minnes T-celler i mänskliga organdonatorer, ii) identifiera alternativa funktioner för minnes T-celler i mänskliga vävnader, och iii) förstå hur minnes T-celler upprätthåller kontrollen över tumörer och virusinfektioner, såsom HIV och SARS-CoV-2.