Om mig

Jag är senior forskare vid Karolinska Institutet och professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, samt docent i industriell arbetsvetenskap vid KTH. Jag disputerade på KTH 2008 med min av avhandling "Det riskabla engagemanget. Om regenerativ utveckling av mänskliga resurser, eldsjälar och ledarskap i radikal utveckling" med professor Jan Forslin som handledare. 

Forskningsbeskrivning

Jag är intresserad av och studerar arbetslivet med fokus på att söka skapa mer mänskligt hållbara arbeten. Under de senaste tio till femton åren har arbetet generellt sätt blivit alltmer intensivt och konsumtionen av mänskliga resurser (psykologiska, kognitiva, sociala och emotionella) har ökat inom arbetslivet. Som ett alternativ till intensiva arbetssystem har konceptet hållbara arbetssystem vuxit fram för att, inte bara skapa ekonomisk konkurrenskraft, utan också för att säkerställa att mänskliga resurser inte förbrukas. Det hållbara arbetet innebär förvisso att undvika ohälsa, men framförallt att stärka och utveckla människans resurser i arbetet.

2020-2022 leder jag ett forskningsprojekt där vi studerar hur det är att arbeta hemifrån under pandemin och vi följer också upp vad som händer efter pandemin. Vi intervjuar anställda och chefer vid två olika kommuner. I projektet arbetar jag med docent Calle Rosengren vid Lunds universitet och postdoc Gisela Bäcklander vid KI. Du kan läsa mer om och se en film om våra tankar kring "det nya normala" på suntarbetsliv.se.

2017 till 2020 var jag projektledare för forskningsstudien "Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv" som finansieras av AFA Försäkring. Tillsammans med forskarna Calle Rosengren vid Lunds Universitet och Ann Bergman Karlstads Universitet studerade vi hur anställda, anställdas partners och barn samt chefer och HR-experter upplevde och hanterade det digitala arbetets utmaningar och möjligheter. Studien genomfördes på tre företag och vi använde oss av loggböcker, enskilda djupintervjuer samt par/familje-intervjuer. Projektet har lett fram till konkreta verktyg för hur man kan diskutera gränsen mellan arbete och övrigt liv och tillgänglighet, verktyget hittar du på Suntarbetslivs hemsida.

Därutöver forskar jag också tillsammans med kollegor på Karolinska Institutet medarbetarskap i apotek.

 

Akademiska priser och utmärkelser

HR-forskarpriset, 2022. Tillsammans med Calle Rosengren vid Lunds universitet tog vi emot årets HR-forskarpris för vårt arbete kring hur digitalisering påverkar emotioner och gränsstrategier i arbetslivet. HR-forskningspriset 2021/2022 uppmärksammar studier om gränsen mellan arbetsliv och privatliv i ett digitaliserat arbetsliv (hrforeningen.se)

S:ta Ragnhildmedaljen, 2016 http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Om-kommunen/Press/Pressmeddelanden/Kristina-Palm-tilldelas-Sta-Ragnhildsmedaljen/