Kristina Palm

Kristina Palm

Forskare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är forskare vid Karolinska Institutet och vid Karlstads Universitet, samt docent och lektor i industriell arbetsvetenskap vid KTH. Jag disputerade på KTH 2008 med min av avhandling "Det riskabla engagemanget. Om regenerativ utveckling av mänskliga resurser, eldsjälar och ledarskap i radikal utveckling." med professor Jan Forslin som handledare. 

Forskningsbeskrivning

Jag är intresserad av och studerar arbetslivet med fokus på att söka skapa mer mänskligt hållbara arbeten Under de senaste tio till femton åren har arbetet generellt sätt blivit alltmer intensivt och konsumtionen av mänskliga resurser (psykologiska, kognitiva, sociala och emotionella) har ökat inom arbetslivet. Som ett alternativ till intensiva arbetssystem har konceptet hållbara arbetssystem vuxit fram för att, inte bara skapa ekonomisk konkurrenskraft, utan också för att säkerställa att mänskliga resurser inte förbrukas. Det hållbara arbetet innebär förvisso att undvika ohälsa, men framförallt att stärka och utveckla människans resurser i arbetet.

2017 till 2020 är jag projektledare för forskningsstudien "Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv" som finansieras av AFA Försäkring. Tillsammans med forskarna Calle Rosengren vid Lunds Universitet och Ann Bergman Karlstads Universitet studerar vi hur anställda, anställdas partners och barn samt chefer och HR-experter upplever och hanterar det digitala arbetets utmaningar och möjligheter. Studien genomförs på treföretag och vi använder oss av loggböcker, enskilda djupintervjuer samt par/familje-intervjuer. Vi förväntar oss att projektet kommer att leda till praktiska riktlinjer för hur verksamheter kan arbeta med den nya arbetsmiljöföreskriften som också reglerar arbetsmängd och arbete på distans.

Därutöver forskar jag också tillsammans med kollegor på Karolinska Institutet om ledarskap och arbetsmiljö i sjukvården.

 

Pedagogiska meriter

Jag undervisar bland annat i följande sammanhang:

Grundutbildning på Karolinska Instituetet i följande kurser/program:

- Sjuksköterskeutbildning (i ledarskap och gruppers utveckling)

- Ledarskap och organisationsutveckling (förändringsprojekt och ledarskap)

Forskarutbildning på Karolinska Institutet:

- Frontiers in Leadership Research http://kiwas.ki.se/katalog/katalog/kurs/2512

Uppdragsutbildning på KTH Leancentrum

- Lean Produktion

- Lean och Ledarskap https://www.kth.se/itm/inst/tmt/leancentrum/kurser/lean-ledarskap/lean-och-ledarskap-7-5-hp-1.352722

Övrigt

För chefer inom akademin ger jag enstaka föreläsningar där jag väver ihop ledarskapsforskning med mina egna erfarenheter som prefekt och forskargruppsledare

Akademiska priser och utmärkelser

S:ta Ragnhildmedaljen, 2016 http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Om-kommunen/Press/Pressmeddelanden/Kristina-Palm-tilldelas-Sta-Ragnhildsmedaljen/

Loading bibliometrics...