Skip to main content

Om mig

Jag är forskare och har disputerat på KTH. Min av avhandling heter "Det riskabla engagemanget. Om regenerativ utveckling av mänskliga resurser, eldsjälar och ledarskap i radikal utveckling." Jag är tillsammans med Johan Hansson forskargrupssledare för LEAD och också prefekt för institutionen Tillämpad maskinteknik på KTH Södertälje. Jag arbetar 50 % på KI och 50 % på KTH.

Forskningsbeskrivning

Jag studerar hållbara arbeten och har tidigare studerat engagemang i arbetet som en aspekt av hållbara arbeten. Under de senaste tio till femton åren har arbetet generellt sätt blivit alltmer intensivt och konsumtionen av mänskliga resurser (psykologiska, kognitiva, sociala och emotionella) har ökat inom arbetslivet. Som ett alternativ till intensiva arbetssystem har konceptet hållbara arbetssystem vuxit fram för att, inte bara skapa ekonomisk konkurrenskraft, utan också för att säkerställa att mänskliga resurser inte förbrukas. Det hållbara arbetet innebär förvisso att undvika ohälsa, men framförallt att stärka och utveckla människans resurser i arbetet.

2017 till 2020 är jag projektledare för forskningsstudien "Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv" som finansieras av AFA Försäkring. Tillsammans med forskarna Calle Rosengren vid Lunds Universitet och Ann Bergman Karlstads Universitet kommer vi att studera hur anställda, anställdas partners och barn samt chefer och personalfunktioner upplever och hanterar det digitala arbetets utmaningar och möjligheter. Studien kommer att genomföras på två företag och vi kommer använda oss av loggböcker, enskilda djupintervjuer samt par/familje-intervjuer. Vi förväntar oss att projektet kommer att leda till praktiska riktlinjer för hur verksamheter kan arbeta med den nya arbetsmiljöföreskriften som också reglerar arbetsmängd och arbete på distans.

Jag forskar också tillsammans med kollegor på Karolinska Institutet om  ledarskap och arbetsmiljö i sjukvården och utmaningar för att skapa nätverksabaserad vård.

Tillsammans med kollegor på Uppsala Universitet har jag skrivit om projektledares tuffa arbetsvardag och med kollegor från KTH skrivit omarbetstagares individuella strategier för att skapa hållbart arbete.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar bland annat i följande sammanhang:

Grundutbildning på Karolinska Instituetet i följande kurser/program:

- Sjuksköterskeutbildning (i ledarskap och gruppers utveckling)

- Ledarskap och organisationsutveckling (förändringsprojekt och ledarskap)

Forskarutbildning på Karolinska Institutet:

- Frontiers in Leadership Research http://kiwas.ki.se/katalog/katalog/kurs/2512

Uppdragsutbildning på KTH Leancentrum

- Lean Produktion

- Lean och Ledarskap https://www.kth.se/itm/inst/tmt/leancentrum/kurser/lean-ledarskap/lean-och-ledarskap-7-5-hp-1.352722

Övrigt

För chefer inom akademin ger jag enstaka föreläsningar där jag väver ihop ledarskapsforskning med mina egna erfarenheter som prefekt och forskargruppsledare

Akademiska priser och utmärkelser

S:ta Ragnhildmedaljen, 2016 http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Om-kommunen/Press/Pressmeddelanden/Kristina-Palm-tilldelas-Sta-Ragnhildsmedaljen/

Loading bibliometrics...