Skip to main content
img_5724.jpg
Jenny är leg psykolog och hennes forskningsprojekt handlar om långvarig smärta, psykologisk komorbiditet, sjukdomsbeteende och biomarkörer.

Jenny Åström

Jenny är leg psykolog och hennes forskningsprojekt handlar om långvarig smärta, psykologisk komorbiditet, sjukdomsbeteende och biomarkörer.
Loading bibliometrics...