Skip to main content
img_5724.jpg

Jenny är doktorand och leg psykolog. Hennes forskningsprojekt handlar om psykologiska faktorer, sjukdomsbeteende och inflammation hos personer med långvarig smärta.

Jenny Åström

Doktorand

Jenny är doktorand och leg psykolog. Hennes forskningsprojekt handlar om psykologiska faktorer, sjukdomsbeteende och inflammation hos personer med långvarig smärta.

Institution och organisatorisk tillhörighet:
Loading bibliometrics...