Om mig

Jag arbetar som doktorand i professor Miia Kivipeltos grupp, The Nordic Brain Network.

Forskningsbeskrivning

Mitt projekt handlar om sambandet mellan kostvanor och kognitiv hälsa vid normalt åldrande och Alzheimers sjukdom. Jag är speciellt intresserad av proportionerna mellan fett och kolhydrater i kosten, samt det metabola tillståndet ketos.