Skip to main content

Om mig

Jag arbetar som doktorand i professor Miia Kivipeltos grupp, The Nordic Brain Network, vilken är inriktad mot prevention av Alzheimers sjukdom.

Forskningsbeskrivning

Mitt projekt handlar om sambandet mellan kostvanor och kognitiv förmåga vid normalt åldrande och demens. Jag är speciellt intresserad av betydelsen av ketoner och ratiot mellan fett och kolhydrater i kosten.

Loading bibliometrics...