Om mig

Professor i allmänmedicin särskilt medicinsk informatik.

Biträdande sektionschef på sektionen för allmänmedicin och primärvård, vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

Ordförande i docenturutskottet.

Verksam i forskning inom allmänmedicin, medicinsk informatik och pedagogik.

Stor erfarenhet av lednings- och  utvecklingsarbete inom högre utbildning. 

Klinisk erfarenhet som läkare under 27 år, inom 10 olika specialiteter, från 7 sjukhus och mer än 10 vårdenheter utanför sjukhus i Stockholm.

Tidigare prodekan för utbildning, biträdande prefekt och sektionschef på NVS, verksamhetschef för Centrum för allmänmedicin (CeFAM) vid Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), och medlem i Fakultetsrådet.

Tidigare gästprofessor vid Stockholms universitet.

Forskningsbeskrivning

Bibliografi med fler än 100 vetenskapliga artiklar.

Forskningssamarbete med 17 olika yrkesgrupper.

Externa forskningsanslag som projektledare om cirka 18 miljoner kronor under perioden 1999-2020. Ett stort antal externa anslag som medsökande, totalt ca 35 miljoner kronor under perioden 2001-2020.

Huvudhandledare till 3 och bihandledare till 15 doktorander i totalt 9 olika professioner, varav 3 respektive 9 har disputerat.

Ledamot i betygsnämnd eller opponent vid mer än 15 disputationer.

Pedagogiska meriter

Omfattande erfarenhet inom grundutbildning, forskarutbildning och fortbildning, med totalt ca 600 timmars undervisning, handledning av flera masterprojekt och en bred formell utbildning inom pedagogik.

Pedagogisk forskning inbegripet 18 publikationer och handledning av fyra pedagogiska doktorsprogram varav två har försvarats.

Omfattande medverkan i ledning och utveckling av högre utbildning, inklusive uppdrag som programdirektor för läkarprogrammet och prodekan för utbildning.

Erfarenhet från ett stort antal strategiska arbetsgrupper och uppdrag inom högre utbildning.

Utbildning

1974: Studentexamen, Saltsjöbadens samskola.

1980: Läkarexamen, KI.

1983: Psykoterapiutbildning.

1989: Specialist i allmänmedicin.

2000: Licentiatexemen, KI.

2002: Doktorsexamen, KI.

Akademiska priser och utmärkelser

Ledamot av Pedagogiska akademin vid KI sedan 2011.

Belönad med KI:s pedagogiska pris 2013.

Belönad med en ’teaching sabbatical’ i Singapore av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) 2014.