Skip to main content
img_1352.jpg

Gunnar Nilsson

Professor/distriktsläkare

Om mig

Professor i allmänmedicin särskilt medicinsk informatik.

Biträdande sektionschef på sektionen för allmänmedicin och primärvård, vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Ordförande i docenturutskottet och medlem i fakultetsrådet.

Verksam i forskning inom allmänmedicin, medicinsk informatik och pedagogik.

Stor erfarenhet av lednings- och  utvecklingsarbete inom högre utbildning. 

Klinisk erfarenhet som läkare under 27 år, inom 10 olika specialiteter, från 7 sjukhus och mer än 10 vårdenheter utanför sjukhus i Stockholm.

Verifierad god ledarskapskompetens.

Tidigare prodekan för utbildning, biträdande prefekt och sektionschef på NVS, och verksamhetschef för Centrum för allmänmedicin (CeFAM) vid Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Tidigare gästprofessor vid Stockholms universitet.

Forskningsbeskrivning

Bibliografi med fler än 80 vetenskapliga artiklar.

Forskningssamarbete med 17 olika yrkesgrupper.

Externa forskningsanslag som projektledare om cirka 17 miljoner kronor under perioden 1999-2018. Ett stort antal externa anslag som medsökande, totalt ca 30 miljoner kronor under perioden 2001-2018.

Huvudhandledare till 4 och bihandledare till 11 doktorander i totalt 9 olika professioner, varav 3 respektive 5 har disputerat.

Ledamot i betygsnämnd eller opponent vid mer än 10 disputationer.

Pedagogiska meriter

Omfattande erfarenhet inom grundutbildning, forskarutbildning och fortbildning, med totalt ca 600 timmars undervisning, handledning av flera masterprojekt och en bred formell utbildning inom pedagogik.

Pedagogisk forskning inbegripet 17 publikationer och handledning av fyra pedagogiska doktorsprogram varav ett försvarats.

Omfattande medverkan i ledning och utveckling av högre utbildning, inklusive uppdrag som programdirektor för läkarprogrammet och prodekan för utbildning.

Erfarenhet från ett stort antal strategiska arbetsgrupper och uppdrag inom högre utbildning.

Utbildning

1974: Studentexamen, Saltsjöbadens samskola.

1980: Läkarexamen, KI.

1983: Psykoterapiutbildning.

1989: Specialist i allmänmedicin.

2000: Licentiatexemen, KI.

2002: Doktorsexamen, KI.

Akademiska priser och utmärkelser

Ledamot av Pedagogiska akademin vid KI sedan 2011.

Belönad med KI:s pedagogiska pris 2013.

Belönad med en ’teaching sabbatical’ i Singapore av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) 2014.

Loading bibliometrics...