caroline_nilsson_ki.jpg

Caroline Nilsson

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är barnläkare och barnallergolog på Sachsska barn och ungdomssjukhuset där jag arbetat sedan 1996. Jag halkade in på forskning efter min AT-tjänstgöring och disputerade 2006 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ” Cytokine profiles, infections and IgE sensitisation in childhood”. 2014 blev jag docent i pediatrik vid Karolinska Instututet och handleder flera doktorander med inom forskningsområdet allergisjukdomar. Sedan några år är jag specialistsakkunnig i barnallergologi i Stockholm, är styrelsemedlem (kassör) i Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA). Jag har arbetat med nationella riktlinjer för anafylaxi i SFFAs regi samt europeiska riktlinjer för födoämnesallergi och anafylaxi för European Association of Allergology and Clinical Immunology (EAACI). Jag arbetar också med patientutbildning bla med lägerverksamhet för barn och föräldrar i Astma och Allergiförbundets regi.

Forskningsbeskrivning

Min forskning började med en kohortstudie där barnen, till allergiska och inte allergiska föräldrar, föddes in i studien. Barnen är följda från 0-10 års ålder. Fokus har varit risk- och friskfaktorer för utveckling av allergisjukdomar ex infektioner. Därefter har fokus på min forskning varit matallergi och ffa förbättrad diagnostik av ex jordnöts- och hasselnötsallergi. I dag driver jag tillsammans med doktorand, postdoc och övriga medarbetare en behandlingsstudie där vi försöker bota svår jordnötsallergi.

Utbildning

MD, PhD

Loading bibliometrics...