Skip to main content
azar.jpg

Azar Tavallali

Adjunkt

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

~~Leg. sjuksköterska med magisterutbildning i barn och ungdom, medicine licentiat och universitetsadjunkt vid Sektionen för omvårdnad. Mina arbetsuppgifter på sektionen omfattar handledning och undervisning på grundutbildningar samt undervisning på specialistutbildningen inom barn och ungdom. Mitt avhandlingsarbete hade fokus på kulturell kompetens inom barnsjukvården. Mitt kliniska arbete som sjuksköterska har omfattat såväl barnsjukvård som akutsjukvård och äldrevård.  

Loading bibliometrics...