Om mig

Enhetschef ( sedan 2017) och biträdande prefekt (2018-2022)

Professor; Epidemiologi med inriktning mot nutrition och toxikologi (2015)

Universitetslektor; Epidemiologi (2013)

Docent; Nutritionsepidemiologi (2007)

Med dr; Miljömedicin (2000)

Forskningsbeskrivning

För att minska förekomsten av ohälsa i befolkningen krävs omfattande kunskap om faktorer som påverkar uppkomst av sjukdom. Epidemiologi är den vetenskap som studerar sjukdomsförekomst i befolkningen i relation till komplexa samband och samspel mellan olika faktorer. Det övergripande syftet med vår forskning är att öka kunskapen om hur kost- och levnadsvanor samt olika miljögifter påverkar hälsan. Genom att kombinera kunskap inom nutritionsepidemiologi, miljömedicin och toxikologi till ett nytt forskningsområde kan vi förbättra kunskapen om faktorer av betydelse för prevention av de stora folksjukdomarna samt för en hållbar utveckling