Skip to main content
img_0870_n.jpg

Agneta Åkesson

Professor

Om mig

Enhetschef (2017) och biträdande prefekt (2018)

Professor; Epidemiologi med inriktning mot nutrition och toxikologi (2015)

Universitetslektor; Epidemiologi (2013)

Docent; Nutritionsepidemiologi (2007)

Med dr; Miljömedicin (2000)

Forskningsbeskrivning

För att minska förekomsten av ohälsa i befolkningen krävs omfattande kunskap om faktorer som påverkar uppkomst av sjukdom. Epidemiologi är den vetenskap som studerar sjukdomsförekomst i befolkningen i relation till komplexa samband och samspel mellan olika faktorer. Det övergripande syftet med vår forskning är att öka kunskapen om hur kost- och levnadsvanor samt olika miljögifter påverkar hälsan. Genom att kombinera kunskap inom nutritionsepidemiologi, miljömedicin och toxikologi till ett nytt forskningsområde kan vi förbättra kunskapen om faktorer av betydelse för prevention av de stora folksjukdomarna samt för en hållbar utveckling

Utvalda publikationer

Persistent Organochlorine Pollutants in Plasma, Blood Pressure, and Hypertension in a Longitudinal Study. Donat-Vargas C, Åkesson A, Tornevi A, Wennberg M, Sommar J, Kiviranta H, et al Hypertension 2018 06;71(6):1258-1268

Dietary polychlorinated biphenyls, long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids and incidence of malignant melanoma. Donat-Vargas C, Berglund M, Glynn A, Wolk A, Åkesson A Eur. J. Cancer 2017 02;72():137-143

Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology-Nutritional Epidemiology (STROBE-nut): An Extension of the STROBE Statement. Lachat C, Hawwash D, Ocké MC, Berg C, Forsum E, Hörnell A, et al PLoS Med. 2016 06;13(6):e1002036

Low-risk diet and lifestyle habits in the primary prevention of myocardial infarction in men: a population-based prospective cohort study. Akesson A, Larsson SC, Discacciati A, Wolk A J. Am. Coll. Cardiol. 2014 Sep;64(13):1299-306

Dietary exposure to polychlorinated biphenyls is associated with increased risk of stroke in women. Bergkvist C, Kippler M, Larsson SC, Berglund M, Glynn A, Wolk A, et al J. Intern. Med. 2014 Sep;276(3):248-59

Non-renal effects and the risk assessment of environmental cadmium exposure. Åkesson A, Barregard L, Bergdahl IA, Nordberg GF, Nordberg M, Skerfving S Environ. Health Perspect. 2014 May;122(5):431-8

Ascorbic acid supplements and kidney stone incidence among men: a prospective study. Thomas LD, Elinder CG, Tiselius HG, Wolk A, Akesson A JAMA Intern Med 2013 Mar;173(5):386-8

Dietary cadmium exposure and risk of postmenopausal breast cancer: a population-based prospective cohort study. Julin B, Wolk A, Bergkvist L, Bottai M, Akesson A Cancer Res. 2012 Mar;72(6):1459-66

Long-term cadmium exposure and the association with bone mineral density and fractures in a population-based study among women. Engström A, Michaëlsson K, Suwazono Y, Wolk A, Vahter M, Akesson A J. Bone Miner. Res. 2011 Mar;26(3):486-95

Long-term dietary cadmium intake and postmenopausal endometrial cancer incidence: a population-based prospective cohort study. Akesson A, Julin B, Wolk A Cancer Res. 2008 Aug;68(15):6435-41

Loading bibliometrics...