K8.Psykologi.Gustavsson

Organisation: K8.Psykologi

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Psykologi Gustavsson, 171 77 Stockholm

Anställda

Beatrice Agrenius amanuens
Heidi Blomqvist forskningsassistent
Anna Dahlgren projektledare
Elin Frögéli postdoktor
Petter Gustavsson professor
Sara Göransson Extern konsult/Inhyrd personal
Isabelle Hernandez doktorand
Bo Jenner forskningsassistent
Jenny Lindehall Hadrévi Anknuten till Forskning
Ann Rudman projektledare
Marie Söderström Anknuten till Forskning
Kristin Öster doktorand