Skip to main content

Omställningsmedel på KI

Arbetsgivaren avsätter 0,3 % av lönesumman till omställningsarbete. De medel som avsätts ska genom proaktiva omställningsåtgärder och aktiviteter stödja både verksamhetens och arbetstagarnas utveckling utifrån arbetslinjen och ett längre arbetsliv.

På KI har arbetsgivaren tillsammans med de fackliga parterna tecknat ett lokalt kollektivavtal om omställningsmedel.

Idag används omställningsmedel som ekonomiskt stöd vid följande insatser:

Även andra insatser som utgår från syftet i omställningsavtalet kan bli aktuella.

För mer information om omställningsmedel vänligen kontakta HR på institutionen.

Åsa Agréus

HR-specialist
08-524 865 77
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Carolina Ström

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Jenny Wärnlund

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen