Skip to main content

Lönestatistik

Här presenteras lönestatistik för KI inför lönerevisionen våren 2018. Statistiken redovisas i huvudsak utifrån BESTA-koder. För lärare och forskande personal redovisas statistiken även utifrån befattning. Uppgifterna är från september 2017 och i underlaget har samtliga löner räknats om till heltidslöner. Statistiken redovisas dels som en jämförelse mellan KI, Stockholm län och staten, dels som interna jämförelser mellan KI:s institutioner. Av utrymmesskäl betecknas institutionerna med den s.k. institutionskoden (Se t.ex. sidan Institutioner, prefekter och verksamhetschefer för att få veta varje institutions kod) .

BESTA-kod

Alla anställningar har en BESTA-kod som anges i anställningsavtalet och registreras i lönesystemet Primula. BESTA är en gruppering av de faktiska arbetsuppgifterna för anställda inom staten. Den används som indelningsgrund för den statliga lönestatistiken. Mer information om BESTA hittar du på BESTA-webben.

Vill du veta din BESTA-kod, kontakta HR på din institution eller motsvarande.