Skip to main content

LIME Organisation - För dig som är medarbetare vid LIME

På denna sida hittar du information om LIME:s organisation, grupper och nämnder.

Ledningsgrupp

Översikt över ledningsgruppen vid institutionen.

Administration

Kontaktuppgifter över den administrativa personalen som arbetar vid LIME.

Arbetsmiljögrupp (AMG)

Arbetsmiljögruppen (AMG) är ett lokalt forum för såväl fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på en övergripande nivå. Gruppen är prefektens resurs och består av representanter från HR, skyddsombud, likavillkorsombud, miljö- och hållbarhetsombud och hälsoinspiratör.

Personal

Alla med KI-ID har även en personlig profilsida som kan nås genom att söka på namnet. Telefonnummer kan du slå upp i telefonsystemet CMG Web.

Centrum och avdelningar

Översikt över centrum och avdelningar på LIME.

Forskargrupper och enheter

En översikt över de grupper och enheter som är verksamma vid LIME.

Institutionsrådet

LIME:s Institutionsråd (IR)

Protokoll från IR:s möten finns på Common/LIME-intra

Samverkansgrupp

LIME:s Samverkansgrupp, som består av prefekt, AC, HR och representanter för personalorganistationerna, träffas varje månad.

Protokoll från samverkansgruppens möten finns på Common/LIME-intra.

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

VB och VP finns på Common/LIME-intra

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden tar hand om utbildning på grund- och avancerad nivå (fn tre globala masterprogram, fristående och valbara kurser) samt uppdragsutbildning.

Institutionens grundutbildningsfrågor hanteras i utbildningsnämnden där grundutbildningsansvarig (GUA) är ordförande.

Kontakt utbildning

Grund och avancerad nivå

E-post: un@lime.ki.se

Forskarutbildning

Tomas Månsson

Studierektor
08-524 836 34
08-524 836 34

Ingrid Smedberg

Handläggare