Skip to main content

Kontakt - Forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap

Programmets organisatoriska enheter

  • Ordförande
  • Programansvarig
  • Beslutande organ: styrgrupp
  • Programkoordinator

Ordförande

Ann Rudman

Ann Rudman är legitimerad sjuksköterska med akademisk bakgrund inom omvårdnad och utbildning-, hälso- och sjukvårdsforskning. Ann disputerade 2007 och forskar om stress, motivation och tillfredsställelse i utmanande livsövergångar.

Programansvarig

Susanne Guidetti

Susanne Guidetti, universitetslektor vid sektionen Arbetsterapi, vid Institutionen för neurobiologi, hälsovetenskap och samhällsrepresentant vid Karolinska Institutet (KI).

Programkoordinator

Indu Kadlac

Programkoordinatorn svarar på allmänna frågor om programmet samt tar emot intresseanmälningar om att gå med i programmet.

Heminstitution för programmet

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle är värdinstitution för programmet.

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
PUF-Vårdvetenskap
Alfred Nobels allé 23, plan B4
141 83 Huddinge

Besöksadress och leveransadress

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Zanderska huset
Alfred Nobels allé 23, plan B4
141 83 Huddinge

Kontakt

Programkoordinator

Programkoordinator

Indu Kadlac

E-post: indu.kadlac@ki.se

Programansvarig

Lektor

Susanne Guidetti

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Susanne.Guidetti@ki.se

Ordförande

Programansvarig

Ann Rudman

Telefon: 08-524 839 28
E-post: Ann.Rudman@ki.se