Skip to main content

Kemikaliesäkerhet ANA Futura

Karolinska Institutets verksamheter skall föra ett register över alla sina kemikalier.

Detta görs i KLARA och där finns också ett riskbedömningsverktyg. Verksamheten skall följa uppsatta och lagstadgade förvarings-, transport- och avfallsregler/rutiner kring kemikalier och brandfarliga varor och det är ansvarig chef som säkerställer att hanteringen sker på ett säkert sätt och att regler följs. För vissa kemikalier krävs särskilda tillstånd för att få hanteras.

  • Alla kemikalier som flyttar in till ANA Futura skall registreras med streckkod i Klara-databasen.
  • Allt arbete med riskfyllda moment eller kemikalier skall riskbedömas skriftligt innan arbetet påbörjas.

Instruktioner

  • Riskbedömningar
  • Handskeguiden
  • Hanterinsinstruktioner
  • Nödlägesrutin
  • Avfallhantering

Kontaktperson

Samordnare

Marjan Amiri

Telefon: 08-524 837 86
Enhet: Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5
E-post: Marjan.Amiri@ki.se