Institutionsrådet vid institutionen för fysiologi och farmakologi

Varje institution på Karolinska Institutet ska, enligt rektorsbeslut, ha ett institutionsråd. Rådet fungerar som ett forum för dialog och förankring av institutionsledningens beslut. Institutionsrådets ordförande är prefekten.

Institutionsrådet vid FyFa består av olika personalkategorier så som administratörer, forskare, lärare och studenter. Institutionsrådet är ett rådgivande forum som behandlar aktuella frågor av institutionsövergripande karaktär. Rådet sammanträder cirka en till två gånger per termin.

Ledamöter

Vid eventuella frågor eller synpunkter, välkommen att kontakta någon av rådets ledamöter. Medlemmarna är utvalda representanter inom olika roller.

Ordförande

Administrativ chef

Eva Palmer

Administrativ chef
08-524 870 75

Lärare/forskare

Erik Norberg

Senior forskare

Duarte Ferreira

Biträdande lektor

Ellinor Kenne

Assisterande lektor

Doktorander

Eva Berenger

Doktorand

Postdoktorer

Funda Orhan

Biträdande lektor

Sonia Youhanna

Anknuten till Forskning

Laboratoriesamordnare

Carina Nihlen

Laboratorieassistent

Anestesiologi och intensivvård

Jessica Kåhlin

Anknuten till Forskning

Administration

Sofia Pettersson

Utbildningshandläggare

Sammankallande/protokollförare

Fackliga representanter

Helin Norberg

Senior forskare

Mötesprotokoll

Samtliga protokoll kan ses i inloggat läge här (på engelska). 

LN
Innehållsgranskare:
Linda Nilsson
2023-03-14