Docenturnämnden

1 juli 2023 - 31 december 2026

Vänligen kontakta docentur@ki.se vid frågor.

Ledamöter

Professor Anna Karlsson, ordförande

Professor Björn Andersson, vice ordförande

Professor Eric Herlenius

Professor Jonas Muhr

Docent Malin Nygren-Bonnier

Docent Nick Tobin

Docent Anna Carin Wahlberg

Studentrepresentant

Sohaib Adem Osman, studentrepresentant MF

Sammanträdestider HT 2023

Sammanträdestider HT 2023
Datum Tid
24 augusti 09.00-12.00
15 september 09.00-12.00
24 oktober 09.00-12.00
28 november 09.00-12.00
19 december 09.00-12.00

Handläggare

Anette Pinjemo och Ellen Tiala

HR-specialister för lärarrekrytering och docentur
AP
Innehållsgranskare:
Anette Pinjemo
2023-08-08