Docenturnämnden

1 juli 2023 - 31 december 2026

Vänligen kontakta docentur@ki.se vid frågor.

Ledamöter

Professor Anna Karlsson, ordförande

Professor Björn Andersson, vice ordförande

Professor Eric Herlenius

Professor Jonas Muhr

Docent Malin Nygren-Bonnier

Docent Nick Tobin

Docent Anna Carin Wahlberg

Studentrepresentant

Vakant, studentrepresentant MF

Sammanträdestider VT 2024

Sammanträdestider VT 2024
Datum Tid
24 januari 09.00-12.00
13 februari 09.00-12.00
20 mars 09.00-12.00
23 april 09.00-12.00
23 maj 09.00-12.00
18 juni 08.00-12.00

Handläggare

Anette Pinjemo och Elizabeth Svensson

HR-specialister för lärarrekrytering och docentur
AP
Innehållsgranskare:
Anette Pinjemo
2024-01-05