CLINTEC:s samverkan för nyttiggörande

Klimatfrågan är en integrerad del av KI:s samverkan med universitetets viktigaste samarbetspartner, hälso- och sjukvården. Klimatfrågan är aktualiserad i alla större samverkansprojekt som KI medverkar i. KI bidrar med sin kompetens kring hälsa kopplat till klimat i flera samhällsövergripande projekt. KI har en viktig roll i universitetssektorn i arbetet med klimatfrågor.

CLINTEC:s miljöplan 2021-2024. Fokusområden med beskrivning av ”målbild 2024”, koppling till Karolinska Universitetssjukhusets (KS) miljöplan, exempel på aktiviteter, ansvariga personer och hur man återrapporterar till arbetsmiljögruppen är visade.

Samverkan för nyttiggörande
Uppdrag Liknande mål i KS miljöplan Exempel på aktiviteter Ansvariga Vad kan rapporteras?
Verka för att klimat och hållbar utveckling är en integrerad del av samverkansprojekt Integrera hållbarhetsperspektivet i styrande processer, avtal och beslut Klimatfrågan diskuteras och tas hänsyn till i samverkansprojekt. Alla med roll i samverkansprojekt Exempel på samverkansprojekt där klimatfrågan ingår
Arbeta med miljömålen tillsammans med KS Diskussioner med sjukhusrepresentanter för att etablera liknande miljöaktiviteter Arbetsmiljögruppen. Personal med förenad anställning Parallella miljömål med KS
Gemensam rapportering av miljöaktiviteter Gemensam rapportering