Yvonne Brandberg

Yvonne Brandberg

Professor

Om mig

Professor i vårdvetenskap med fokus på onkologi, psykolog, specialist i klinisk psykologi inriktat på åtgärder/behandling/rådgivning. Ställföreträdande prefekt vid Intstitutionen för Onkologi-Patologi.

Forskningsbeskrivning

Vårdforskning är en del av den translationella cancerforskningen. Vår forskning rör t.ex.:

Psykosociala problem i samband med cancer Interventioner för att minska problemen Livskvalitetsmätningar i samband med kliniska studier Prevention – studier av attityder och psykosociala konsekvenser Patienttillfredsställelse och ”compliance” Personcentrerad vård Metodutveckling

Loading bibliometrics...