Yvonne Brandberg

Yvonne Brandberg

Professor

Om mig

Professor i vårdvetenskap med fokus på onkologi, psykolog, specialist i klinisk psykologi inriktat på åtgärder/behandling/rådgivning. 

Forskningsbeskrivning

Vårdforskning är en del av den translationella cancerforskningen. Vår forskning rör t.ex.:

  • Psykosociala problem i samband med cancer
  • Interventioner för att minska problemen
  • Livskvalitetsmätningar i samband med kliniska studier
  • Prevention – studier av attityder och psykosociala konsekvenser
  • Patienttillfredsställelse och ”compliance”
  • Personcentrerad vård
  • Metodutveckling