Om mig

Sedan 2021 arbetar jag huvudsakligen som KIs projektledare för NeurotechEU, the European University of Brain and Technology, det Europauniversitet som KI tillsammans med flera andra lärosäten i Europa är en del av. Jag innehar sedan 2009 en tjänst som projektledare på enheten för uppdragsutbildning, där jag framför allt arbetar med internationella projekt, nu på deltid. Under flera år har jag också varit verksam som projektledare i olika projekt och utredningar rörande framför allt klinisk utbildning i relation till förändringar inom regionen.

Jag är internationell ekonom (MSc, Uppsala Universitet) och min yrkesbakgrund är från privat sektor där jag bland annat arbetat med hälsa och utbildning i olika övergripande positioner.

Kontakta mig gärna för frågor, information och idéer angående NeurotechEU och/eller uppdragsutbildning. 

https://ki.se/en/collaboration/neurotecheu-a-european-university

www.ki.se/uppdragsutbildning 

 www.ki.se/epe