Om mig

Sedan 2009 arbetar jag som projektledare på Enheten för uppdragsutbildning.  Jag är utbildad internationell ekonom (M Sc, Uppsala Universitet) och min yrkesbakgrund är från privat sektor där jag bland annat arbetat med både hälsa och utbildning i olika övergripande positioner.

Min roll på enheten är att stötta institutionerna i olika projekt rörande uppdragsutbildning, dvs kompetensutveckling av personal inom vård och omsorg. Ledning av projekt, ekonomi, marknadsföring, försäljning och juridik är några av de områden vi jobbar med.  Jag har ett speciellt fokus på internationella projekt och samverkar med exempelvis internationella kansliet och vicerektor för internationalisering i dessa frågor.

Sedan 2014 är jag på uppdrag av Utbildningsdekanen verksam på deltid som projektledare i olika samverkansprojekt rörande utbildning på Nya Karolinska.

Kontakta mig gärna om du vill kompetensutveckla dig eller din personal, eller om du som kursgivare är intresserad av att ge en utbildning.  

 www.ki.se/uppdragsutbildning 

 www.ki.se/epe

Loading bibliometrics...