ginsberg_ylva.jpg

Ylva Ginsberg

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Forskningen rör olika aspekter av ADHD, inklusive samsjuklighet och innefattar såväl kliniknära studier som undersökningar med hjälp av befolkningsbaserade register. 

Jag är anknuten som postdoktoral forskare i docent Yvonne von Hausswolff-Juhlins forskargrupp för klinisk ätstörningsforskning vid Institutionen för klinisk neurovetenskap/Centrum för psykiatriforskning, 

Utbildning

Leg. läkare 1994, specialistläkare i psykiatri 1999.

Doktor i medicinsk vetenskap 2012 vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning. 

Avhandlingens titel: Attention deficit hyperactivity disorder in prison inmates: http://publications.ki.se/xmlui/handle/10616/41012.