Om mig

Jag fick doktorsexamen i Geriatric Epidemiology vid Karolinska Institute 2008. Under 2008–2012 arbetade jag som postdoktor. Därefter belönades jag den 4-åriga finansieringen för en forskarassistent från forskningsrådet 2013-2016. Från 2017 har jag varit anställd som seniorforskare.

 

Forskargruppen:

Cristina Dintica, Postdoc

Ying Shang, PhD student

Jie Guo, PhD student

Abigail Dove, Forskningsassistent

 

Forskningsfinansiering

FORTE

Swedish Research Council

The Board of Research, Karolinska Institutet

The Swedish Diabetes Association

Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse

Alzheimerfonden

The Board of Doctoral Education (KID)

China Scholarship Council

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inom geriatrisk epidemiologi med fokus på metaboliska störningar, näring och demenssjukdomar. Specifika forskningsrelaterade frågeställningar är (a) samspelet mellan kardiometaboliska sjukdomar och genetiska faktorer och hur de påverkar kognitiv nedsättning och demens; (b) hur nutrition och kost samverkar med kognitivt åldrande; (c) relationen mellan tandhälsa och kognitiv nedsättning och förändringar i magnetisk resonanstomografi (MRT) av hjärnan; och (d) att utforska kompensatoriska mekanismer mot demenssjukdomar.

Utbildning

BSc, Tianjin Medical University 1987

Magisterexamen, Tianjin Medical University 1990

PhD, Karolinska Institutet 2008

Docent, Karolinska Institutet 2013

Seniorforskare 2017

Akademiska priser och utmärkelser

Svensk Förening för Diabetologi: The Best Clinical Diabetological Dissertation

Loading bibliometrics...