Walter Osika

Walter Osika

Senior forskningsspecialist

Om mig

Jag är docent i klinisk neurovetenskap, läkare, specialist inom internmedicin, kardiologi och psykiatri, och mina forskningsintressen är tidiga riskfaktorer för kardiovaskulära och psykiatriska sjukdomar, mental stress och utmattningssyndrom. Jag är också intresserad av social neurovetenskap, inklusive forskning om empati, compassion och hur tankar, känslor och beteende på både individ och gruppnivå påverkas under stress. Hur olika typer av "mind sets" är relaterat till hållbarhet, samt om dessa mind sets och  i förlängningen beteenden går att påverka, är föremål för flera studier vi bedriver i samarbete med bland annat forskare vid Lunds universitet.

Hur COVID-19 pandemin påverkar mental hälsa, ojämlikhet samt särskilt sårbara grupper, respektive hur vi kan ta fram evidensbaserade guidelines och förbättra multilevel governance är i fokus i det omfattande forskningsprojektet PERISCOPE, som vi deltar i tillsammans med ett betydande antal partners från olika delar av EU.

Pedagogiska meriter

Föreläser om stress och stresshantering på kurser på Karolinska Institutets läkarprogram, och om stress och social hållbarhet på bl.a  Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Handelshögskolan i Stockholm, och vid Lunds Universitet.

Loading bibliometrics...