Skip to main content
Viktoria Olausson

Jag arbetar med kommunikation kring digitala tjänster inom webbteamet. Mina främsta uppgifter är utbildning inom projektet att uppdatera ki.se till Drupal 8 och vidareutveckla medarbetarportalen.

Viktoria Olausson

Kommunikatör digitala tjänster

Jag arbetar med kommunikation kring digitala tjänster inom webbteamet. Mina främsta uppgifter är utbildning inom projektet att uppdatera ki.se till Drupal 8 och vidareutveckla medarbetarportalen.

Om mig

Förutom mina huvuduppdrag arbetar jag med kommunikation inom projektet att byta ID och accessystem och inom Lika Villkorsarbetet på KI. 

Jag är utbildad journalist med digital inriktning och har en bakgrund inom främst ideell sektor. 

Loading bibliometrics...