Viktoria Olausson

Jag arbetar med kommunikation kring digitala tjänster inom webbteamet. Mina främsta uppgifter är utbildning för att hantera webben ki.se samt utveckling av Wordpress. Bild: Studio Tabild.

Viktoria Olausson

Kommunikatör

Jag arbetar med kommunikation kring digitala tjänster inom webbteamet. Mina främsta uppgifter är utbildning för att hantera webben ki.se samt utveckling av Wordpress. Bild: Studio Tabild.

Om mig

Jag är utbildad journalist med digital inriktning och har en bakgrund inom främst ideell sektor. 

Loading bibliometrics...