Veronique Roujon

Véronique Roujon

Samordnare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är samordnare för programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V) där jag koordinerar kurser, seminarier och workshops för doktorander.

Jag arbetar också delvis för sektionen för Arbetsterapi, där jag ansvarar bl.a. för webbsidorna.

Loading bibliometrics...