Porträttfoto av Veronika Sundström, Karolinska Institutets universitetsdirektör.

Veronika Sundström

Universitetsdirektör

Om mig

Jag leder Karolinska Institutets universitetsförvaltning bestående av ett tiotal avdelningar.

Förvaltningen har tre huvudsakliga uppgifter: att vara stöd till kärnverksamheten, som består av utbildning och forskning; att säkra uppdraget som myndighet och genomföra det lagstiftarna beslutat, och den tredje är att stötta rektor i att leda organisationen som helhet.

Jag har tidigare verkat som universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet och jobbade över 20 år i Region Norrbotten som bland annat regiondirektör.