Veronica Jackson

Veronica Jackson

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Risk och prognos vid thoraxkirurgi – nationella registerstudier

Forskningen syftar till att bättre förstå olika faktorers betydelse för prognos efter thoraxkirurgi på grund av lungcancer eller metastaserad koloncancer. Vi använder epidemiologiska metoder och sammanlänkar kliniskt relevant information från flera nationella hälsodataregister. Vi analyserar nationella populationsbaserade kohorter för att besvara våra frågeställningar och intresserar och särskilt för hur socioekonomiska faktorer och olika operationstekniker påverkar risk och prognos. Målsättningen är att genom ökad kunskap bidra till förbättrad överlevnad och minskad sjuklighet hos dessa patienter.

ClinicalTrials.gov

Utbildning

2005 Läkarexamen, Karolinska Institutet

2007 Leg läkare

2012 Specialist i Thoraxkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset

2013 Med dr, Thoraxkirurgi, Karolinska Institutet

2019 Post doc

2020 ST-läkare Psykiatri, Prima Barn och Vuxenspykiatri

2022 Docent, Thoraxkirurgi, Karolinska Institutet