Skip to main content
vendelaliten.jpg
Vendela Zetterqvist är leg psykolog, fil dr. Hennes forskning rör beteendemedicinska interventioner vid tinnitus, långvarig smärta och insomni.

Vendela Zetterqvist

Anknuten till Forskning

Vendela Zetterqvist är leg psykolog, fil dr. Hennes forskning rör beteendemedicinska interventioner vid tinnitus, långvarig smärta och insomni.
Institution och organisatorisk tillhörighet:
Loading bibliometrics...