Vendela Zetterqvist

Vendela Zetterqvist

Anknuten till Forskning

Om mig

Psykolog, docent i klinisk psykologi. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om psykologiska och kontextuella mekanismers roll vid kroppslig och psykiatrisk ohälsa. Psykologiska och kontextuella variabler kan fungera som risk- eller skyddsfaktorer vid utvecklandet och förvärrandet och somatiska och psykiatriska ohälsotillstånd. I min forskning försöker jag förstå hur dessa mekanismer verkar och hur de kan påverkas av psykologiska interventioner. De variabler jag framförallt intresserar mig för är undvikandebeteende, acceptans, psykologisk flexibilitet, känsloreglering och sömn. Den ohälsa jag huvudsakligen forskat på är tinnitus, kronisk smärta och barnpsykiatriska tillstånd. De psykologiska interventioner jag utformat och utvärderat är beteendeterapeutiska till sin inriktning.