Om mig

Jag är anställd som adjunkt vid Sektionen för Fysioterapi vid Karolinska Institutet, där jag huvudsakligen undervisar inom det fysioterapeutiska kompetensområdet mental hälsa.

Under mina 30 år som fysioterapeut har jag framförallt arbetat kliniskt men även med utbildning och påverkansarbete. Mina första år inom yrket var inom pediatrik och habilitering och jag fördjupade mig sedan inom området mental hälsa för att under de senaste 15 åren kombinera dessa kompetensområden genom mental hälsa med inriktning barn och ungdom. Jag är Specialist inom den fysioterapeutiska kompetensområdet mental hälsa och har en grundläggande psykoterapeututbildning med inriktning barn, ungdom och föräldrar.

Påverkansarbete

Min bakgrund som fysioterapeut/psykoterapeut/pedagog rymmer erfarenheter från Sverige såväl som från Mexiko, där jag arbetade som biståndsarbetare i fem år, och har bidragit till mitt engagemang i nationellt och internationellt påverkansarbete för såväl barn och ungdomars mentala hälsa som mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. I Sverige har jag varit verksam i olika arbetsgrupper, exempelvis arbetsgrupp för att främja tidiga insatser för barn och ungdomar med psykisk ohälsa, Hälso och sjukvårdsförvaltningen, och sammanhang så som styrelseledamot i Sektionen för Mental Hälsa, Fysioterapeuterna. Mitt internationella påverkansarbete med avseende på mänskliga rättigheter, inklusion för personer med funktionsnedsättningar har framförallt berört "community based rehabilitation" genom styrelsearbete i Föreningen Palmeras Vänner och Föreningen för Rehabilitering och utveckling samt utbyte med föreningar, rehabiliteringscenter, utbildningar i andra länder som är intresserade av detta område.

Forskningsbeskrivning

Jag är doktorand vid Göteborgs Universitet och ingår där i ett forskningsprojektet vid Centrum för Personcentrerad Vård (GPCC), Sahlgrenska Akademin. Forskningsprojektet är en RCT interventionsstudie, Help Overcoming Pain Early (HOPE), där skolsköterskor genomgår en utbildningsinsats för att i sin tur bidra med personcentrerade insatser för att främja stress- och smärthantering hos skolungdomar med långvarig smärta.

Publikationer:

Development of the Help Overcoming Pain Early (HOPE) Programme Built on a Person-Centred Approach to Support School Nurses in the Care of Adolescents with Chronic Pain-A Feasibility Study. Nilsson S, Wallbing U, Alfvén G, Dalenius K, Fors A, Golsäter M, Rosvall PÅ, Wigert H, Lundberg M. Children (Basel). 2019 Aug 25;6(9):95.

Effects of a person-centred approach in a school setting for adolescents with chronic pain - The HOPE randomized controlled trial. Fors A, Wallbing U, Alfvén G, Kemani MK, Lundberg M, Wigert H, Nilsson S. Eur J Pain. 2020 Jun 5. Online ahead of print.

Pedagogiska meriter

Min bakgrund som pedagog innefattar närmare 25 år i såväl Sverige som Mexiko. I Sverige består min pedagogiska erfarenhet av mina senaste 3 åren som adjunkt och dessförinnan genom att hålla kurser och föredrag om fysioterapi för barn och ungdomar med psykisk ohälsa på olika plaster i landet. I Mexiko arbetade jag under fem år som biståndsarbetare (pedagog/utbildare inom rehabilitering och verksamhetsutveckling av community based rehabilitation (CBR)).

Utbildning

Leg. Fysioterapeut, Spec. Mental hälsa

Psykoterapeut (grundläggande utbildning) med inriktning barn ungdom och föräldrar

MSc Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutet

Utbildning inom pedagogik: högskolepedagogik, case pedagogik, Karolinska Institutet

Forskarskolan i allmänmedicin och primärvård, Karolinska Institutet

Pågående doktorandstudier vid Göteborgs Universitet