Ulrika Tranaeus Fitzgerald

Ulrika Tranaeus Fitzgerald

Anknuten till Forskning

Om mig

Disputerade 2014 med en avhandling med fokus att förebygga skador hos innebandyspelare på elitnivå. Jag har alltid varit road av idrott och att kunna bidra till idrottares utveckling genom idrottspsykologi och skadefrihet är en spännande utmaning. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om idrottsskador i ett psykologiskt perspektiv. Det innebär bland annat att vi kartlägger psykologiska faktorer som kan leda till traumatiska skador eller överbelastningsskador. Den kunskapen kan vi använda för att föreslå strategier för att förebygga skador.

Just nu studerar vi riskfaktorer för skador hos unga fotbollsspelande flickor i Karolinska football injury cohort: KIC-studien.

Pedagogiska meriter

Jag har undervisat tidigare men framförallt under min 80/20-tjänst som doktorand med start 2009. Nu undervisar jag bland annat i psykologi, idrottspsykologi och forskningsmetodik. Jag har även lång erfarenhet av handledning av kandidat-, magister- och master-uppsatser samt numera även handledning av doktorand.

Utbildning

Lektor, GIH, 2016

PhD, Karolinska Institutet, 2014

Fil magister, Högskolan i Halmstad 2007

Legitimerad naprapat sedan 1994

Naprapat sedan 1987