Om mig

Jag arbetar som HR-Partner på Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) sedan sommaren 2021. Du kan höra av dig till mig med frågor gällande exempelvis rekrytering, anställningsärenden eller arbetsrätt.

På LIME är jag kontaktperson för forskargrupperna inom MMC samt enheten för Lärande.

Vid HR-relaterade frågor tveka inte att höra av dig till vår gemensamma mailadress: hr@lime.ki.se eller besök oss vid verksamhetsstödet i Widerströmska huset, plan 4.

Vid frågor som rör ditt KI-ID, såsom lösenord, inloggning eller liknande är du välkommen att höra av dig till hr-admin@lime.ki.se!

 

Utbildning

Jag är utbildad inom HR med en Personalvetarexamen (kandidat) med inriktning psykologi vid Uppsala Universitet (examen 2021). I detta ingår även studier av arbetsrätt, företagsekonomi, pedagogik samt sociologi.