Om mig

Forskar på effekter av olika vapen och vapenrelaterade personskador inom Enheten för experimentell traumatologi - XT sedan 2001. Forskningen finansieras av Försvarsmakten och sker i nära kontakt med FOI och FMV. Har deltagit i olika internationella grupper (NATO och andra) som behandlat mindre dödliga vapen, personlig skyddsutrustning och minskydd av fordon.

Tidigare forskning på belastningsergonomi, biomekanik,

Har undervisat anatomi, särskilt rörelseorgan & biomekanik, under lång tid.