Om mig

Jag disputerade vid Karolinska Institutet med avhandlingen Energy Expenditure and Accelerometer Cut-points for Sedentary Behavior and Physical Activity in Spinal Cord Injury – Implication for Guiding and Prevention. Avhandling fokuserade på fysisk aktivitet och hälsa för personer med ryggmärgsskada och bygger på data, från ca 700 mätningar av indirekt kalorimetri vid olika aktiviteter. Efter disputation har jag fortsatt min forskning dels som postdok vid Gymnastik och Idrottshögskolan (Åstrandlaboratoriet) i HPI-gruppen, där forskningen handlat om folkhälsa. Mer specifikt samband mellan förändring i fysisk kapacitet och olika hälsorelaterade riskfaktorer. Jag är fortfarande affilierad till HPI-gruppen och deltar i den forskning som pågår. Från och med 2021 arbetar jag som lärare på fysioterapeutprogrammet kombinerat med postdok vid stiftelsen Spinalis där jag driver ett projekt kring om hur den dagliga aktiviteten/inaktiviteten är kopplad till riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom inom gruppen personer med en motorisk komplett ryggmärgsskada.  Jag har även ett samarbete med Nationellt ryggmärgsskadecentrum i Göteborg där vi har som mål att ta fram en applikation för hälsa och livsstil riktad till personer med motorisk komplett ryggmärgsskada. 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde är fokuserat kring folkhälsa dels genom forskning om hur energiomsättningen och rörelsemönstret förändras efter en motorisk komplett ryggmärgsskada, något som förändrar de fysiologiska förutsättningarna för kardiovaskulär träning och som i förlängningen påverkar hälsorelaterade riskfaktorer. Dels genom epidemiologiska studier med inriktning på hur förändring av kondition och andra riskfaktorer påverkar olika folksjukdomar som tex hypertoni, fetma, självupplevd hälsa samt stress. 

Utbildning

Jag undervisar och handleder på grund- och avancerad nivå och mina undervisningsområden är bland annat postural kontroll, neurologisk bedömning samt smärta i klinisk kontext.