Thomas Frisell

Thomas Frisell

Samordnare

Om mig

Jag är en metodorienterad docent i epidemiolog, fokuserad på hur vi kan använda epidemiologiska studier för att bidra med information av nytta för patienter och vårdgivare, för att bättre förstå en viss sjukdom, och fatta mer välinformerade beslut om dess behandlingar. 

Under 2020 jobbar jag deltid vid Socialstyrelsen med kvalitetsfrågor runt nationella sjukvårds- och socialtjänstregister.

Forskningsbeskrivning

Tillsammans med doktorander, en post-doc och andra medarbetare arbetar jag på en rad projekt inom kroniska inflammatoriska sjukdomars epidemiologi. Projekten kan grovt delas in i farmakoepidemiologiska projekt som rör långstidsuppföljning och läkemedelssäkerhet för patienter inom reumatiska sjukdomar eller multipel skleros, och mer etiologiska studier med ett fokus på familjehistoria som prediktor och prognostisk markör för reumatoid artrit och komorbida tillstånd. Min forskning finansieras av anslag från amerikanska Patient Centered Outcomes Institute (PCORI), Vetenskapsrådets Etableringsbidrag och MS-forskningsfonden. Mitt arbete är också finansierat genom avtal med flera läkemedelsföretag genom Anti-Rheumatisk Terapi I Sverige (ARTIS)-projektet. 

Forskningsteam

Loading bibliometrics...