Thomas Frisell

Thomas Frisell

Senior forskare

Om mig

Jag är docent i epidemiolog, fokuserad på hur vi kan använda epidemiologiska studier för att bidra med information av nytta för patienter och vårdgivare, för att bättre förstå en viss sjukdom, och fatta mer välinformerade beslut om dess behandlingar. 

Som metodorienterad epidemiolog är jag särskilt inriktad på studiedesign, biostatistik och hur vi bäst kan använda register och andra hälsodatakällor för att komplettera information från randomiserade prövningar. Som en del av detta ger jag kurser i SAS-programmering, och under 2020 till 2022 jobbade jag vid Socialstyrelsen med datakvalitetsfrågor runt nationella sjukvårds- och socialtjänstregister. Sedan mars 2023 driver jag frågor som rör tillgång till hälsodata för forskning inom Clinicum-initativet, organiserat metodstöd för klinisk och translationell forskning, med finansiering av KI och Region Stockholm. 

Forskningsbeskrivning

Tillsammans med doktorander, en post-doc och andra medarbetare arbetar jag på en rad projekt inom kroniska inflammatoriska sjukdomars epidemiologi. Projekten kan grovt delas in i farmakoepidemiologiska projekt som rör långstidsuppföljning och läkemedelssäkerhet för patienter inom reumatiska sjukdomar eller multipel skleros, och mer etiologiska studier med ett fokus på familjehistoria som prediktor och prognostisk markör för reumatoid artrit och komorbida tillstånd. Min forskning finansieras av anslag från bland andra amerikanska Patient Centered Outcomes Institute (PCORI), Vetenskapsrådet, Reumatikerförbundet, NEURO och MS-forskningsfonden. Mitt arbete inom Anti-Rheumatisk Terapi I Sverige (ARTIS)-projektet har finansierats genom avtal mellan Karolinska Institutet och flera läkemedelsföretag. 

Forskningsteam