Therese Kindåker

Therese Kindåker

Administrativ chef

Om mig

Jag har övergripande ansvar och beslutsbefogenheter för institutionens verksamhet i administrativt avseende och jag ingår i institutionens ledningsgrupp. Jag leder verksamheten vid den institutionsgemensamma administrationen som består av drygt tio medarbetare inom områdena IT, ekonomi, HR, kommunikation, utbildningsadministration, arkiv och registratur. Min roll är också att vara ett stöd till våra forskargruppsledare i administrativa frågor. Som administrativ chef ansvarar jag för samverkansfrågor och ingår i arbetsmiljö- och miljögruppen. Inom HR-området arbetar jag också operativt med framförallt anställningsärenden.

Besöksadress: Karolinska Universitetssjukhuset Solna L1:00, Anna Steckséns gata 53