Therese Djärv

Therese Djärv

Lektor, adjungerad

Om mig

Jag tog läkarexamen 2007 vid Karolinska Institutet. Därefter följde AT och ST vid Karolinska Universitetssjukhuset, jag blev specialist i internmedicin 2014 och akutsjukvård 2015. Parallellt genomförde jag doktorandutbildning med disputation 2010 vid Karolinska Institutet. Avhandlingen berörde hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med matstrupscancer. Efter disputation har ämnesområdet för forskningen framförallt berört akutsjukvård och särskilt hjärtstopp.

2016 blev jag docent i klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet och även FoU-chef Utbildning vid Tema Akut och Reparativ medicin (då Funktion Akut), Karolinska Universitetssjukhuset. 

Sedan 2017 är jag avdelningschef för klinisk medicin vid institutionen för Medicin Solna.

Ett ämne jag brinner för är första hjälpen, allt blir så mycket bättre om vi vågar göra rätt med enkla medel först, därför sitter jag med i ILCORs first aid task force. Läs mer på www.ilcor.org

Forskningsbeskrivning

Min forskning berör klinisk epidemiologi inom akutsjukvård och specifikt vid tillståndet hjärtstopp.Akutsjukvård är en ung och växande specialitet i Sverige där det är viktigt att forskningen hänger med och påverkar utvecklingen.Hjärtstopp är ett urakut tillstånd med dålig prognos där vi om vi gör rätt saker i rätt tid kan rädda flera hundra människoliv bara i Sverige. Vid forskargruppen- centrum för hjärtstoppsforskning (http://www.hjartstoppscentrum.se/)- arbetar vi systematiskt med forskning längs hela kedjan som räddar liv. Mina doktorander, Eva Piscator (https://medarbetare.ki.se/people/evapis) studerar särskilt etiska frågeställningar kring de patienter som drabbas av hjärtstopp på sjukhus, Anna Thoren studerar hur vi kan förebygga hjärtstopp på sjukhus genom övervakning (https://medarbetare.ki.se/people/annath6), Susanne Rysz (https://medarbetare.ki.se/people/susrys) studerar läkemedelseffekter i både register- och experimentella studier och Samuel Bruchfeld (https://medarbetare.ki.se/people/sambru) studerar de med en icke defibrillerbar första rytm på sjukhus. 

Jag bihandleder doktoranden Benjamin Flam (https://medarbetare.ki.se/people/benfla) som studerar hjärtstopp inom intensivvården. 

Jag bihandleder doktoranderna Philip Smith (https://staff.ki.se/people/phismi, lungembolism), Jonas Winqvist (https://staff.ki.se/people/jonwin, implementeringsforskning) och Lara Reeves (preshospital identifikation av sepsis) i deras arbeten med studier relaterade till akutsjukvård.

Disputerade doktorander jag haft äran att huvudhandleda:

2017 disputerade min doktorand Furqan Irfan (http://com.msu.edu/Research/Research_Staff.htm) som byggt upp ett hjärtstoppsregister i Qatar. Spännande utmaning. Furqan är idag associate professor i Michigan, USA. 

Ett av de största problemen internationellt är överbelastade akutmottagningar, här är det av stor vikt att studera hur man kan balansera resurser mot behov för att öka patientsäkerheten, detta är ämnet för min doktorand Björn af Ugglas(https://medarbetare.ki.se/people/bjoafu) disputation19 mars 2021.

Slutligen har jag haft nöjet att bihandleda några eminenta forskare till disputation:

Lovisa Backemar: hälsorelaterad livskvalitet och komorbiditet efter matstrupcancer, disputation 2016 (https://www.researchgate.net/profile/Lovisa_Backemar) 

Christel Hedman: livskvalitet hos patienter med sköldkörtelcancer, disputation 2017 (https://medarbetare.ki.se/people/chrihe

Katja Wyss: Malaria ur ett svenskt perspektiv, disputation 2020  (https://medarbetare.ki.se/people/katwys)

Jakob Lederman: Non-conveyance in ambulances, disputation 2020(https://medarbetare.ki.se/people/jakled)

Pedagogiska meriter

Högskolepedagogiska kurser motsvarande kraven för docentur vid KI. 

Genomgått kursen "Framtidens utbildningsledare vid KI" 2016-2017.  

Utbildning

SVK Akutsjukvård !

Våren 2019 införde äntligen KIs läkarprogram ett utbud som motsvarar efterfrågan vad gäller kurser i Akutsjukvård på Läkarprogrammet. Jag är stolt kursansvarig för SVKn Akutsjukvård -säkert och effektivt beslutsfattande, internt kallar vi kursen "Överlevnadskurs för dig och dina patienter på larmrummet". Kursen ges från institutionen för Medicin Solna samt tre sjukhus (Karolinska Universitetssjukhuset Solna & Huddinge, St Göran och Norrtälje). Vill du vara med och påverka innehållet, hör av dig! 

SLLs avnämarrepresentant i programnämnden för läkarprogrammet vid KI 2016-2019.

 

 

Loading bibliometrics...