Profile image

Theresa Lemke

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag arbetar som forskningsassistent med anknytning till Karolinska Institutet och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP).

Utbildning

Master i folkhälsovetenskap, inriktning Hälsofrämjande arbete och prevention, Karolinska Institutet, 2022

Bachelor i Psykologi, Humboldt-Universität zu Berlin, 2020