Skip to main content

Om mig

Jag är legitimerad sjukgymnast, och disputerade 2002 på en avhandling om mätmetoder avsedda för personer med rygg- eller nackbesvär. Efter några år på SLL:s HSN-förvaltning återvände jag till KI, och arbetade under fem år på Sektionen för försäkringsmedicin med ett forskningsprojekt om läkares sjukskrivningspraxis. Senast har jag arbetat som administratör på Neuro-institutionen. Jag arbetar nu på Programkansliet, och även som sjukgymnast inom en privat rehabiliteringsverksamhet.

 

Forskningsbeskrivning

Jag är fortfarande anknuten till Sektionen för försäkringsmedicin, där jag ingått i läkarenkätsgruppen. Sektionen för försäkringsmedicin har genomfört tre stora enkätstudier kring läkares arbete med sjukskrivningar, år 2004, 2008 och 2012. Ytterligare en enkät har skickats ut under 2017. Syftet med projektet är att få fördjupad och detaljerad kunskap om bland annat vad läkare upplever som problematiskt i arbetet med sjukskrivningar, om deras behov av mer kompetens inom området, och om deras samarbete med olika aktörer. Den kunskap som projektet bidrar med är tänkt att användas som underlag för olika åtgärder med syftet att förbättra sjukskrivningsprocesserna. Om läkarna ges bättre förutsättningar i sitt arbete med sjukskrivningar kan det komma såväl samhället som den enskilda människan till del.

Pedagogiska meriter

Genomgått kursen grundläggande högskolepedagogik, 7,5 HP, KI HT 2014.

 

Handledning av studenter:

  • Examensarbeten läkarlinjen: 3 personer
  • Examensarbeten vidareutbildningskurs i försäkringsmedicin för specialistläkare: 2 personer
  • Magisterarbeten (D-nivå): 7 personer
  • Examensarbeten grundutbildningsnivå (C-nivå): 3 arbeten (6 personer)

Föreläsningar senaste åren

  • Inom magisterprogram i Arbete och hälsa, Institutet för miljömedicin, KI, vid fyra tillfällen, senast HT 2016
  • Inom fristående kurs på avancerad nivå "Människan i rörelse", Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI, HT 2016
  • Vid Arbets- och miljömedicinskt vårmöte VT 2013
  • Vid utbildningsdag Sjukgymnastdagarna HT 2013 (tillsammans med tre kollegor)

Examinator vid magisterkurs "Arbete och hälsa", Institutet för miljömedicin, KI, HT 2014

Mentor för Lina Palmlöf, doktorsexamen Enheten för kardiovaskulär epidemiologi, KI, HT 2014

Loading bibliometrics...