Skip to main content
Jag är legitimerad sjukgymnast, och disputerade 2002 på en avhandling om mätmetoder avsedda för personer med rygg- eller nackbesvär. Efter några år på SLL:s HSN-förvaltning återvände jag till KI, och arbetade under fem år på Sektionen för försäkringsmedicin med ett forskningsprojekt om läkares sjukskrivningspraxis. Jag har även jobbat på LIME, med ett forskningsprojekt om hur ett e-hälsoverktyg kan underlätta egenvården för personer med kroniska sjukdomar. Nu jobbar jag halvtid som administratör på Neuro.

Therese Ljungquist

Administratör

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är legitimerad sjukgymnast, och disputerade 2002 på en avhandling om mätmetoder avsedda för personer med rygg- eller nackbesvär. Efter några år som koordinator för ett vetenskapligt råd på SLL:s HSN-förvaltning återvände jag till KI, och arbetade under fem år på Sektionen för försäkringsmedicin med ett forskningsprojekt om läkares sjukskrivningspraxis. Jag har även jobbat på LIME, med ett forskningsprojekt om hur ett e-hälsoverktyg kan underlätta egenvården för personer med kroniska sjukdomar. Nu jobbar jag halvtid som administratör på Neuro-institutionen, och är även verksam som sjukgymnast inom en privat rehabiliteringsverksamhet.

 

Forskningsbeskrivning

Jag är fortfarande anknuten till Mirjam Ekstedts forskargrupp på LIME, System Safety in Health Care (SSiHC). Vi jobbar nu med att sammanställa data, såväl kvantitativa som kvalitativa, från studien "Betydelsen av ett eHälsostöd för patientmedverkan och sammanhållen vård i primärvården". 

Pedagogiska meriter

Genomgått kursen grundläggande högskolepedagogik, 7,5 HP, KI HT 2014.

 

Handledning av studenter:

  • Examensarbeten läkarlinjen: 3 personer
  • Examensarbeten vidareutbildningskurs i försäkringsmedicin för specialistläkare: 2 personer
  • Magisterarbeten (D-nivå): 7 personer
  • Examensarbeten grundutbildningsnivå (C-nivå): 3 arbeten (6 personer)

Föreläsningar senaste åren

  • Inom magisterprogram i Arbete och hälsa, Institutet för miljömedicin, KI, vid fyra tillfällen, senast HT 2016
  • Inom fristående kurs på avancerad nivå "Människan i rörelse", Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI, HT 2016
  • Vid Arbets- och miljömedicinskt vårmöte VT 2013
  • Vid utbildningsdag Sjukgymnastdagarna HT 2013 (tillsammans med tre kollegor)

Examinator vid magisterkurs "Arbete och hälsa", Institutet för miljömedicin, KI, HT 2014

Mentor för Lina Palmlöf, doktorsexamen Enheten för kardiovaskulär epidemiologi, KI, HT 2014

Loading bibliometrics...