Forskningsbeskrivning

Leukotriener och prostanoider som mastcellsmediatorer och modulatorer av astmatisk luftvägsobstruktion

Projektet syftar till att öka förståelsen av mekanismer vid astma och andra inflammatoriska luftvägssjukdomar. Forskargruppen har specifik erfarenhet och kompetens att undersöka betydelsen av leukotriener, prostanoider och andra inflammationsmediatorer. Tidigare forskning i projektet har visat att vissa leukotriener tillsammans med histamin orsakar flera av kardinalsymptomen vid astma. Kunskap om grundläggande mekanismer inom leukotriensystemet är dock fortfarande begränsad. Prostaglandiner bildas också från arakidonsyra men via andra mekanismer och i andra kompartment. Nu vet man att prostaglandinfamiljen innehåller både en del föreningar som kan förvärra astma och inflammation i luftvägarna medan andra har potential att kunna bli läkemedel för att lindra symtomen. Men innan vi når dit måste kunskapen om prostaglandinernas verkan i lungan ökas. Med ett brett och integrerat angrepp undersöks alltså betydelse och verkningsmekanismer för leukotriener och prostaglandiner. Det här projektet är av grundforskningsnatur och utreder förhållanden med hjälp av flera olika experimentella modeller som innefattar både human vävnad och djursförsök. Projektet ingår i ett nätverk där grundforskare och kliniska forskare samarbetar för att med olika infallsvinklar försöka lösa gemensamma övergripande frågeställningar. Ett övergripande mål med vår forskning är att upptäcka nya molekyler eller andra förhållanden som leder till att ny och bättre diagnostik och behandling mot astma och andra inflammatoriska luftvägssjukdomar kan utvecklas.

Finansiering

 • Vetenskapsrådet
 • Hjärt-Lungfonden

Medarbetare

 • Yvonne Nygren, sekreterare
 • Mikael Adner, docent
 • Maria Kumlin, docent
 • Anita Sydbom, docent
 • Roelinde Middelveld, projektledare, PhD
 • Katarina Stark, postdoc
 • Cecilia Kemi, postdoc
 • Maciek Kupczyk, postdoc
 • Ingrid Delin, BMA
 • Susanna Kumlien-Georén, BMA, PhD
 • Stina Gustavsson, assistent
 • Linda Swedin, doktorand
 • Jesper Säfholm, doktorand

Fem utvalda publikationer

Wenzel SE, Barnes PJ, Bleecker ER, Bousquet J, Busse W, Dahlen SE, Holgate ST, Meyers DA, Rabe KF, Antczak A, Baker J, Horvath I, Mark Z, Bernstein D, Kerwin E, Schlenker-Herceg R, Lo KH, Watt R, Barnathan ES, Chanez P.

A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study of TNF-{alpha} Blockade in Severe Persistent Asthma.

Am J Respir Crit Care Med. 2009 Jan 8.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

 

Selg E, Låstbom L, Ryrfeldt A, Kumlin M, Dahlén SE.

Effects of selective and non-selective COX inhibitors on antigen-induced release of prostanoid mediators and bronchoconstriction in the isolated perfused and ventilated guinea pig lung.

Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2008;78:89-97.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

 

Selg E, Buccellati C, Andersson M, Rovati GE, Ezinga M, Sala A, Larsson AK, Ambrosio M, Låstbom L, Capra V, Dahlén B, Ryrfeldt A, Folco GC, Dahlén SE

Antagonism of thromboxane receptors by diclofenac and lumiracoxib.

Br J Pharmacol. 2007;152:1185-95.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

 

Gaber F, James A, Delin I, Wetterholm A, Sampson AP, Dahlén B, Dahlén SE, Kumlin M.

Assessment of in vivo 5-lipoxygenase activity by analysis of leukotriene B4 in saliva: effects of treatment with zileuton.

J Allergy Clin Immunol. 2007;119:1267-8.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

 

Ressmeyer AR, Larsson AK, Vollmer E, Dahlèn SE, Uhlig S, Martin C.

Characterisation of guinea pig precision-cut lung slices: comparison with human tissues.

Eur Respir J. 200;28:603-11.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

 

Länkar

GA2LEN (Global Allergy and Asthma European Network) Centrum för Allergiforskning (Cfa)