Professor Sven Bölte PhD

Sven Bölte

Professor/psykolog

Om mig

Jag är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet sedan 2010, föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders at KI (KIND), avdelningschef för neuropsykiatri vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

På den kliniska sidan arbetar jag som klinisk psykolog och specialist i neuropsykologi vid barn- och ungdomspsykiatrin i Region Stockholm.

Både nationellt och internationellt har jag en rad olika förtroendeuppdrag, till exempel som gästforskare vid Centralinstitutet för mental hälsa vid Heidelbergs universitet, gästforskare vid Curtin University i Perth, grundare och styrelsemedlem i Scientific Society Autism Spectrum, redaktör för “Autism: the international journal of research and practice”, biträdande redaktör för the Journal of Autism and Developmental Disorders, Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health och chefredaktör för Scandinavian Journal of Child Psychiatry and Psychology.

Jag har förtroendeuppdrag i olika vetenskapliga råd (t ex Vetenskapsrådet, SiS, Autism Sverige, Attention, Min Stora Dag) och är internationell ADOS-2 och ADI-R tränare. Jag har fått olika priser, t ex ”Life Watch Nordiska Priset”, ”Årets Ljus” (Attention Riks), ”Fellow of International Society for Autism Research” (INSAR), och Psynkpriset GNET (Sveriges Kommuner och Regioner). Mina vetenskapliga arbeten omfattar mer än 500 originalartiklar, ledarartiklar och översiktsartiklar, bokkapitel, diagnostik och interventions verktyg inom autismspektrum, ADHD, andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra områden inom psykiatri (>31,000 citeringar, H-index 83).

Forskningsbeskrivning

Under 25 år har jag ägnat mig åt psykiatrisk forskning, ffa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och i synnerhet autismspektrumtillstånd och ADHD. Jag arbetar både med biomedicinsk grundforskning och tillämpad klinisk interventionsforskning, kvalitetssäkring och implementeringsfrågor. Kognition/neuropsykologi, utveckling och validering av diagnostiska instrument, fenotypisering, funktion och livskvalitet räknar jag till mina kärnintressen.

Utbildning

- Professor, 2010, KI

- Senior lecturer/Docent/Assoc. Prof., 2009, Karls Univ Heidelberg

- Senior lecturer/Docent/Assoc. Prof. 2004, Goethe Univ Frankfurt

- Post-doc psykologi 2000-2004, Goethe Univ Frankfurt

- Klinisk neuropsykolog, 2003, Neuropsykiatri Sällskapet (GNP)

- PhD (summa cum laude), 2000, Goethe Univ Frankfurt

- Psykoterapeut ("Heilpraktiker"), 1999

- Master psykologi (med predikat), 1997, Goethe Univ Frankfurt

Akademiska priser och utmärkelser

2011, LifeWatch Nordiska Priset for autismforskning

2015, Autism Speaks top 10 autism research paper

2016, SFARI spectrum news top 10 autism research paper

2016, Autism CRC (Australia), Achievement in Autism Research

2017, National Institute of Environmental Health Science, Top 2 paper of year

2018, Fellow of the International Society for Autism Research (INSAR)

2018, ‘Årets Ljus’ priset, Riksförbundet Attention

2020, 'GNET Psynkpriset' (Sveriges Kommuner och Regioner')

2022, Nr 6 av världens autism experter (Expertscape)

2023, Nr 11 av Sveriges ledande psykologer (Research.com)