Sven Alfonsson

Sven Alfonsson

Adjungerad adjunkt

Psykolog, psykoterapeut, fil. doktor, docent.
Lärare och forskare vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet.

Om mig

Efter att ha tagit examen från psykologprogrammet vid Uppsala universitet 2006 arbetade jag som psykolog vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och fick min legitimation 2007. År 2008 påbörjade jag min forskarutbildning parallellt med mitt kliniska arbete i ett forskningsprojekt med fokus på patienter med ätstörningar och jag erhöll min doktorsexamen 2014. Under två år arbetade jag som psykolog och forskare vid institutionen för folkhälsa vid Uppsala universitet innan jag 2016 flyttade till Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet och Region Stockholm. År 2018 avslutade jag psykoterapeutprogrammet och fick min legitimation som psykoterapeut. Jag arbetar för närvarande som lärare och forskare med huvudansvar för det första året på psykoterapeutprogrammet. Min nuvarande forskning fokuserar på klinisk handledning och psykoterapeututbildning.

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på:

1. Hur man mäter psykoterapikvalitet och sambanden med terapiresultat.

2. Hur man mäter kvaliteten på klinisk handledning och sambanden med psykoterapeuters färdigheter. 

3. Hur man utbildar psykoterapeuter i kliniska färdigheter.

4. Psykoterapeuters personliga och yrkesmässiga utveckling.

Jag handleder för närvarande två doktorander: Simon Fagernäs vars forskningsprojekt fokuserar på färdighetsträning bland psykoterapeuter och Ida Mälarstig vars projekt fokuserar på implementering och utvärdering av behandling med ACRA inom låst institutionsvård.

Pedagogiska meriter

Vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet är jag kurskoordinator, kursansvarig, examinator och lärare på psykoterapeutprogrammet. Detta innebär att jag undervisar i psykologiska behandlingar för depression och ångestsjukdomar, forskningsmetoder och ämnen som rör min egen forskning. Jag handleder också ett antal examensarbeten för masterstudenter.

Utbildning

Leg psykolog

Leg psykoterapeut

Doktor i klinisk psykologi, doktor i medicinsk vetenskap, docent