Susanba Österman

Susanna Österman

Doktorand

Jag är doktorand i forskargruppen Rücklab.

Huvudhandledare: Volen Ivanov

Bihandledare: Nils Lindefors, Erik Hedman & Erland Axelsson

Forskningsbeskrivning

Min forskning kommer i huvudsak att handla om internetbaserad kognitiv beteendeterapi, KBT, för hälsoångest, hypokondri. Vi vill undersöka hur behandlingen fungerar i klinisk praktik när behandlingen implementeras på internetpsykiatri (internetpsykiatri.se), psykiatri sydväst, Huddinge sjukhus.

Utvärderingen kommer bland annat innehålla:

Behandlingsutfall på kort- och lång sikt

Prediktorer för behandlingsutfall

Utbildning

Doktorandstudier - Karolinska Institutet

Grundutbildning

Psykologprogrammet - Linköpings universitet