Forskningsbeskrivning

Gå till den engelska versionen av den här sidan för mer information.

http://ki.se/en/people/sulars

 

Forskningsfinansiering

Cancerfonden

Hjärt-Lungfonden

Vetenskapsrådet

Forte